Nápověda

Portál Knihovny.cz Vám umožňuje prohledávat katalogy zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku. Jste-li navíc registrováni v jedné či v několika zapojených knihovnách, můžete využívat jejich služby přes náš portál.

Přihlášení a přehled služeb dle uživatelského oprávnění

Přihlašování na portál Knihovny.cz

Můžete se přihlásit identitou z libovolné instituce nebo služby ze seznamu Přihlášení. Nevidíte-li svou knihovnu mezi prvními zobrazenými, zkuste vyhledávání pomocí tlačítka Jiný účet.

Pro přihlášení do portálu Knihovny.cz je vždy nutné použít již existující účet ze zapojené knihovny či služby. Tzn. není zde registrace nových uživatelů.

Po přihlášení identitou ze zapojené knihovny či instituce budete mít možnost:

Po přihlášení účtem některé sociální sítě či služby (Google, Facebook, LinkedIn, MojeID) budete mít možnost:

Jak se zaregistrovat v zapojených knihovnách?

Některé zapojené knihovny umožňují různé formy online registrace, vzdálené registrace či předregistrace.

Odkaz na pokyny pro online vytvoření účtu najdete v přihlašovacím okně knihovny, případně přímo na webových stránkách instituce.

Ochrana osobních údajů

Informace o nakládání s osobními údaji na portálu Knihovny.cz najdete zde.

Obecné funkce

Záložky indexů (nad vyhledávacím řádkem)

Národní zdroje

Zahraniční zdroje

Adresář knihoven

Zobrazení výsledků vyhledávání

Výsledky vyhledávání lze Řadit:

Nastavit lze také Počet záznamů na stránku. V Zahraničních zdrojích lze navíc vybírat ze tří režimů zobrazení: **Zjednodušené zobrazení, Seznam (přednastaveno) a Podrobnosti.

Nástroje pro práci s vybranými záznamy ve výsledcích vyhledávání a v úplném záznamu

POZOR, zaškrtnutím Vybrat vše vyberete jen výsledky, které jsou na právě zobrazené stránce!

Vyhledávací nástroje (pod výsledky vyhledávání nad patičkou)

Schránka

Schránka je nástroj pro dočasné ukládání záložek po dobu trvání relace.

Schránku lze používat i jako nepřihlášený uživatel, ale její obsah zmizí po zavření okna webového prohlížeče.

Chcete-li si obsah schránky uchovat na později, přihlaste se, vyberte záznamy zaškrtnutím zatržítka a tlačítkem si je přesuňte Do oblíbených. Uložené záznamy pak najdete v sekci Můj účet > Oblíbené.

Bez přihlašování lze uchovat či sdílet seznam vybraných záznamů ze schránky zasláním odkazu na E-mail.

Národní zdroje

Vyhledávání v Národních zdrojích a Adresáři knihoven

Pro základní vyhledávání použijte vyhledávací řádek, který funguje podobně jako Google vyhledávání.

Našeptávač

Pro usnadnění uživatelského hledání funguje v hlavním vyhledávacím poli základního vyhledávání našeptávač, který nabízí nejčastější výskyty k zadávanému termínu, a to ve třech oblastech: v názvech, v autorech a v tématech. Uživatel si může vybrat termín navržený našeptávačem nebo vyhledat svůj termín a nabídky našeptávače nevyužívat.

Je třeba počítat s tím, že vzhledem k tomu, že portál sdružuje záznamy z různých knihoven, tak fakticky stejné téma často najdeme v nabídce našeptávače několikrát. Např. Karel IV. se tak může nabídnout hned v několika verzích, přičemž v každé jsou jiné záznamy.

Pokročilé vyhledávání v Národních zdrojích a Adresáři knihoven

Ve výrazech zadaných do formuláře pokročilého vyhledávání lze používat tytéž operátory a zástupné znaky jako v základním vyhledávání.

Vyhledávací pole

Z rozbalovacího seznamu (s přednastaveným vyhledáváním Ve všech polích) si zvolíte, který typ údajů si přejete prohledávat (autor, název...).

Můžete Přidat vyhledávací řádek pro zadávání dalších hledaných výrazů.

Na vyhledávací řádky v rámci skupiny můžete aplikovat logické operátory výběrem z menu Shoda:

Vyhledávací skupina

Přidat vyhledávací skupinu umožňuje přidání dalších vyhledávacích řádků, k nimž se může vztahovat další logický operátor.

Můžete tedy například vyhledávat záznamy s výskytem všech výrazů z první skupiny a jen některých výrazů z druhé skupiny, jako byste zadávali výraz se závorkami.

Logický operátor lze aplikovat i na vyhledávací skupin, opět pomocí menu Shoda:

Další možnosti

Vyhledávání lze omezit specifikací jazyka, země vydání, typu dokumentu a rozmezí data vydání. K dispozici je také nastavení počtu výsledků vyhledávání na stránku.

Formulář vyprázdníte tlačítkem Vyčistit.

Filtry ("Upřesnit hledání") v Národních zdrojích

K upřesnění Vašeho vyhledávání můžete použít filtry

Při výběru několika filtrů se zaškrtávacími políčky v rámci jedné sekce (např. Instituce) je aplikován logický operátor OR (NEBO).

Ve všech ostatních filtrech je aplikován logický operátor AND (A ZÁROVEŇ).

Kliknutím na symbol šipky lze rozbalit skryté nabídky s dalšími filtry.

Použité filtry jsou vypsány pod vyhledávacím řádkem. Filtry lze rušit jednotlivě kliknutím na symbol křížku nebo hromadně tlačítkem Zrušit filtry.

Zobrazení úplného záznamu v Národních zdrojích

Úplný záznam ukazuje bibliografický záznam publikace a dostupnost exemplářů (knihovních jednotek) publikace v dané knihovně.

Můžete si prohlédnout záznam z každé knihovny, která má danou publikaci ve svém katalogu.

Mezi záznamy z jednotlivých knihoven lze přepínat pomocí rolovacího seznamu Vybrat instituci nebo pomocí odkazů v kartě Instituce .Chcete-li zjistit otevírací hodiny, kontakt či polohu knihovny, klikněte na Informace o knihovně.

Karta "Jednotky"

Pro vypůjčení publikace je třeba být registrovaným čtenářem dané knihovny a přihlásit se svým knihovním účtem na portálu Knihovny.cz.

Dokumenty v knihovnách bývají dostupné:

Přihlášení uživatelé mohou použít v záznamech z jejich knihovny odkaz Chci vypůjčit zobrazovaný u jednotlivých exemplářů, kterým si lze:

Pravidla půjčování publikací a případné zpoplatnění rezervací či objednávek se v jednotlivých knihovnách mohou lišit.
Podmínky poskytnutí služby najdete v knihovním řádu na webových stránkách své knihovny.

Karta "E-verze"

V kartě najdete seznam elektronických verzí dokumentu ve všech knihovnách, která mají dokument v jeho digitální podobě k dispozici.

Karta "Koupit"

Vyhledání dokumentu v externím porovnávači cen.

Karta "Služba Získej"

Umožňuje založit požadavek na meziknihovní výpůjčku prostřednictvím služby Získej (službu provozuje Národní technická knihovna).

Karta "Metadata"

Obsah karty se záznamem o publikaci ve formátu MARC 21 je relevantní pro knihovníky.

Karta "Instituce"

Umožňuje přepínat mezi záznamy ze zapojených knihoven. Na rozdíl od rozbalovací nabídky Vybrat instituci zobrazuje knihovny v přehledném seznamu.

Zahraniční zdroje

Vyhledávání v Zahraničních zdrojích

Pro základní vyhledávání použijte vyhledávací řádek, který funguje podobně jako Google vyhledávání.

Pokročilé vyhledávání v Zahraničních zdrojích

Vyhledávací pole

Z rozbalovacího seznamu (s přednastaveným vyhledáváním Ve všech polích (kromě plných textů)) si zvolíte, který typ údajů si přejete prohledávat (autor, název...).

Můžete Přidat vyhledávací řádek pro zadávání dalších hledaných výrazů.

Na vyhledávací řádky v můžete aplikovat logické operátory výběrem z rozbalovacího menu:

Vyhledávací režimy a rozšíření

Při vyhledávání podle autora, názvu, tématu atd. jsou prohledávána pouze metadatové záznamy dokumentů, nikoliv plné texty.

Chcete-li, aby byly při vyhledávání brány v potaz i plné texty, zatrhněte políčko Prohledávat také plné texty článků.

Režim hledání

Omezit na

Rok vydání

Umožňuje zadat časový interval, ve kterém vyšly hledané dokumenty.

Dostupnosti plných textů v Zahraničních zdrojích

Zdroje dostupné bez omezení

U volně dostupných dokumentů je odkaz na plný text součástí náhledu záznamu ve výsledcích vyhledávání.

Licencované zdroje

Ve výsledcích vyhledávání je u licencovaných zdrojů nutné ověřit jejich dostupnost pro čtenáře knihoven zapojených do Knihoven.cz tlačítkem Ověřit dostupnost. V úplném záznamu dochází k ověření dostupnosti automaticky, odkazy najdete v kartě Dostupnost.

Plný text je dostupný pro uživatele vyjmenovaných institucí
Plný text nenalezen

Možné důvody nenalezení plného textu jsou:

Můj účet

Můžete se přihlásit identitou z libovolné instituce nebo služby ze seznamu Přihlášení. Nevidíte-li svou knihovnu mezi prvními zobrazenými, zkuste vyhledávání pomocí tlačítka Jiný účet.

Pro přihlášení do portálu Knihovny.cz je vždy nutné použít již existující účet ze zapojené knihovny či služby. Tzn. není zde registrace nových uživatelů.

Výpůjčky

Vaše aktuální výpůjčky v zapojených knihovnách.

V případě zobrazení tlačítek k prodloužení výpůjček se můžete pokusit odložit datum vrácení Vámi vypůjčených titulů.

Pokud se prodloužení nezdaří, na vině bude nejspíš některý z následujících důvodů:

  1. Jedná se o výpůjčku, kterou jste už měli vrátit.
  2. Titul si zarezervoval jiný čtenář a čeká, až bude navrácen.
  3. Dosáhli jste maximálního povoleného počtu prodloužení výpůjčky.
  4. Končí Vám platnost registrace / čtenářského průkazu.
  5. Máte neuhrazený poplatek či pokutu.

Historie výpůjček

V této sekci uvidíte seznam publikaci, které jste měli vypůjčené v minulosti. Zobrazení historie výpůjček na portálu Knihovny.cz není podporováno všemi zapojenými knihovnami.

Rezervace a objednávky

Vaše aktuální rezervace a objednávky v zapojených knihovnách.

Možnost zrušení provedené rezervace či objednávky může být časově omezena v závislosti na nastavení systému Vaší knihovny. Objednávky lze zpravidla stornovat jen velmi krátce po jejich odeslání.

Zarezervovat si lze zpravidla tituly, které má zrovna vypůjčené jiný čtenář.

Objednávky se obvykle používají pro knihy uložené v knihovním skladu nebo pro odložení titulu na pobočce.

Pokuty a poplatky

Overview of fines and charges to be paid and amount of deposits in all your libraries

Outstanding fines and charges are displayed as negative amount.

Your reader's account deposit used for covering future charges are displayed as positive amount.

It is possible that a library does not allow readers in debt to use some online services (renew loans, holds, recall requests…).

Some libraries allow their readers to pay fines and charges via portal Knihovny.cz. In this case Pay fines and charges online button appears and redirects user to library’s payment gateway.

Moje knihovny

Údaje o Vašich registracích v zapojených knihovnách - změny údajů lze provést při osobní návštěvě daných knihoven nebo na jejich webových stránkách (dle možností konkrétního knihovního řádu). Údaje nelze změnit prostřednictvím portálu Knihovny.cz.

Pro přidání další knihovny, ve které jste registrováni, využijte možnost propojování identit v sekci Propojené identity.

Propojené identity

Propojte své identity ze zapojených knihoven a sociálních sítí.

Po kliknutí na Připojit další identitu pokračujte přihlášením pomocí přihlašovacích údajů do libovolné instituce nebo služby ze zobrazeného seznamu.

Ke svému účtu na portálu Knihovny.cz budete mít přístup, ať se přihlásíte kteroukoliv z propojených identit.

Připojenou identitu můžete kdykoliv jednoduše odpojit tlačítkem Oddpojit identitu (tato akce je možná pouze v případě, že máte propojeno dvě či více identit).

Je také možné Smazat portálový účet - po provedení této akce přijdete o svá uživatelská nastavení, uložená vyhledávání a seznamy oblíbených.

Odpojení identity nebo smazání portálového účtu má dopad pouze na portálu Knihovny.cz - nezruší Vám registraci v žádné knihovně.

Není možné propojit si více identit ze stejné knihovny.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Propojování identit na veřejných či sdílených počítačích se v zájmu ochrany Vašeho soukromí silně nedoporučuje!
Silně doporučujeme, abyste propojení identit uskutečňovali na Vašem vlastním zařízení.

Potřebujete-li si připojit další identitu na veřejném či cizím PC, ujistěte se, že po ukončení práce s portálem smažete všechna cookies v prohlížeči (nejen tohoto portálu, ale i všech dalších knihoven či sociálních sítí, které jste použili k propojení).

Uložená vyhledávání

Vaše nedávná a uložená vyhledávání.

Oblíbené

Přehled záznamů, které jste si během své práce s portálem označili jako oblíbené.

Do oblíbených lze vkládat záznamy záznamy z výsledků vyhledávání nebo ze Schránky.

Své oblíbené záznamy si můžete ukládat do vlastních pojmenovaných seznamů, připisovat k nim poznámky (tlačítko Upravit) a Odstranit je ze seznamů hromadně nebo po jedné.

Seznamy si můžete přejmenovat a popsat pomocí tlačítka Upravit seznam a smazat tlačítkem Odstranit seznam.

Inspirace

Inspirační polička nabízí zajímavé tituly čtenářům beletrie i odborné literatury. Nyní obsahuje například tipy na díla, která se dočkala filmového či televizního zpracování, publikace vztahující se k aktuálnímu výročí nebo ročnímu období, seznamy děl známých či oceněných autorů atd. Vítáme tipy pracovníků knihoven na další obdobné seznamy.

Najdete tu také hierarchický přehled oborů - každá položka tohoto seznamu odkazuje na seznam publikací týkajících se daného oboru.